37336000 - 035 44020012 - 021
فعالیتها

  • ارایه‌ راهکار اتوماسیون تغذیه "نرم افزاری سخت افزاری" برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شرکت‌ها و ...

  • ارائه‌ راهکارهای اتوماسیون مدیریت اسکان و کنترل تردد خوابگاه تحت وب

  • ارائه‌ گیت‌های کنترل تردد "سه اهرمی" و "دو دیواره"

  • ارائه راهکار اتوماسیون حضور و غیاب پرسنل

  • ارائه‌ راهکار برای کنترل پارکینگ‌های "سازمانی" و "خصوصی"

  • ارائه راهکار "نرم افزاری سخت افزاری" جهت کنترل ماشین‌های لباسشویی در خوابگاه‌های دانشجویی و سایر اماکن

  • ارائه راهکار جهت کنترل "واحد انتشارات" سازمان‌ها و دانشگاه‌ها

  • ارائه خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی